Kamu Personeli Derneklere Üye Olabilir mi?

0

Memurlar kendi haklarını savunan derneklere ve topluluklara üyelik yapma konusunda sahip olduğu iş imkanlarını tehlikeye atmamak için tedirgin davranıyor. Her ne kadar durum böyle olsa da doğru sonuca ulaşmak için dernek üyeliğinin önüne getirilen meslek kısıtlamalarına bakmak gerekmektedir. Anayasanın 33. maddesi çerçevesince kişilik haklarına bakıldığında “Herkes, önceden izin almadan dernek kurma ve kurulmuş olan derneklere üye olma hakkına sahiptir.” ibaresi bulunuyor. Bu doğrultuda mesleklerin önündeki derneğe üyelik kısıtlamalarının da mümkün olmadığını söylemek hiç yanlış olmayacaktır. Tabii ki devlet tarafından yapılan belirlemelere göre bazı mesleklerin derneklere üye olma hakkı elinden alınmıştır. Bu yayınımızda hangi mesleklerin derneklere üye olamayacağı ve neden üyelik haklarının elinden alındığıyla ilgili bilgiler verilecektir.

Hangi Meslekler Derneklere Üye Olamaz?

Anayasada belirlenen maddenin istisnai kısmı üç meslek grubunu kapsamaktadır. Bu doğrultuda derneklere üye olamayan ve herhangi bir dernek kurma yetkisi olmayan meslekler;

 • Türk Silahlı Kuvvetleri Personelleri
 • Kolluk Kuvvetleri (Polis, Bekçi, Zabıta, Jandarma)
 • Teşkilat Kanunlarında Kısıtlamalar Uygulanan Meslekler

Bu üç madde arasında insanların kafasında soru işareti bırakan “Teşkilat Kanunlarında Kısıtlamalar Uygulanan Meslekler” olacaktır. Bu meslekler hakkında yapılan araştırmalara göre hangi kişileri kapsadığını daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Personeli
 • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Üyeleri
 • GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Öğrencileri
 • RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Üyeleri
 • Rekabet Kurumu Personelleri
 • Sermaye Piyasası Kurulu Personelleri
 • Merkez Bankası Personelleri
 • Danıştay Personelleri

Bu listede belirtilen hiçbir meslek grubu üyesi ne yazık ki herhangi bir derneğe üyelik ya da dernek kurma işlemi gerçekleştirememektedir. Bu konuyu özetlemek gerekirse yukarıda belirtilen 3 meslek grubu dışında kalan tüm personeller dilediği gibi kişisel iradeleriyle dernek kurma ve derneğe üye olma özgürlüğüne sahiptir.

Bunların yanı sıra her ne kadar kamu personellerinin dernek üyeliği haklı saklı olsa da üyelik gerçekleştirilen derneğin siyasi amaçlı, propagandaya yatkın olması hakların kısıtlanmasına sebep olacaktır. O halde üye olunacak derneklerin de belli bir yasal amaca hizmet etmesi gerekiyor.

Leave A Reply

Your email address will not be published.