MACgs 0 - 3 FKCZfb

SPSgs 4 - 1 FKMfb

FKNKgs 2 - 1 FKRSfb

FKRNgs 2 - 1 NOVPfb

BCKTgs 5 - 1 ZCAfb

MLDgs 2 - 0 FKIfb

CUKgs 3 - 0 RADfb

PARgs 4 - 0 FKJIfb

FKPgs 1 - 1 OFKBfb

VOZgs 1 - 3 VOJfb

NKFCgs 3 - 0 FCNTfb

JKTTgs 1 - 1 FCLfb

CSSFgs 0 - 0 CBİZfb

ESSAgs 2 - 0 TATfb

CLAFgs 2 - 1 ESMEfb

CHKgs 0 - 4 DNBTfb

STKgs 3 - 1 FKPfb

MFKgs 0 - 4 PODfb

SLBRgs 1 - 2 SKLfb

MLM gs 2 - 1 ASWfb

AAHgs 2 - 0 ENPfb

SORgs 0 - 1 NYSfb

DEACgs 1 - 2 DRGfb

BFCSgs 1 - 1 DVSCfb

SZGDgs 1 - 1 SZEfb

AJKgs 0 - 1 BEKfb

GYIgs 2 - 1 SHAfb

VASgs 2 - 1 CSKfb

RFCgs 1 - 1 KZNfb

SZLgs 1 - 0 BDRfb

RTHgs 1 - 3 RWRfb

MIPKgs 4 - 1 REİfb

FCVIgs 2 - 2 KIFfb

KUFgs 2 - 2 FCVfb

AALgs 1 - 3 SHAfb

FCMgs 0 - 4 WHDfb

BRİVgs 0 - 2 MWAfb

CNFgs 1 - 1 CAPfb

AETgs 3 - 2 AFFCfb

DHgs 2 - 1 AFAfb

AWAgs 0 - 0 ARAfb

AAJgs 1 - 2 AHLfb

UNCVgs 1 - 3 FCVMfb

BOSTgs 0 - 3 1SCZfb

ZLNBgs 1 - 1 SLVK Bfb

STVVgs 2 - 1 AAGfb

SVZWgs 1 - 2 KRCGfb

KVMgs 2 - 2 RSCAfb

KVKgs 1 - 3 WBEfb

FROgs 0 - 1 PORfb

SIFgs 3 - 4 SDJFfb

KBKgs 3 - 2 IKSfb

AFKgs 2 - 2 VFKfb

SJFgs 0 - 1 ODDfb

MIFgs 1 - 0 FKHfb

RBKgs 5 - 1 SAFFfb

BKHgs 0 - 2 KFFfb

ÖSKgs 1 - 1 IFKG fb

FFFgs 0 - 1 MFFfb

MAIFgs 3 - 1 AIKfb

ÖFKgs 0 - 1 IFEfb

DIFgs 1 - 2 HAMfb

ÖİSgs 2 - 1 TFFfb

RANgs 3 - 0 STMfb

KILgs 1 - 1 CELfb

UFAgs 0 - 3 FCKfb

ARSgs 0 - 0 FCTG fb

FCSMgs 2 - 2 SOCfb

ROPSgs 2 - 3 IFKfb

FCINgs 2 - 0 HAKfb

LAHgs 3 - 2 İLVfb

KUPSgs 0 - 3 HJKfb

SANFgs 1 - 0 SHONfb

CERgs 0 - 0 FCTfb

SCRgs 3 - 2 CEAFfb

SFCgs 1 - 1 CABfb

GECgs 0 - 0 SPFCfb

CRFgs 0 - 1 CAMfb

GREgs 0 - 0 FLUfb

AAPPgs 0 - 1 AMGfb

OFCgs 0 - 0 ACFfb

DERgs 1 - 2 SRFCfb

VKRgs 0 - 0 AKUfb

SFCgs 0 - 0 FJOfb

HKgs 0 - 0 KRfb

VALgs 0 - 0 IFGfb

IAgs 0 - 0 FHfb

VPSgs 1 - 1 KAJfb

KPVgs 0 - 4 JARfb

FCDOgs 0 - 0 NACfb

FEYgs 3 - 0 ROTfb

DEGRgs 1 - 2 VOLfb

HERgs 0 - 1 PECfb

CHTgs 0 - 0 FCDBfb

YNGBgs 3 - 1 FCSfb

IUNgs 0 - 2 SEOfb

SWSgs 2 - 0 BIPfb

THGgs 1 - 2 GVKfb

MACgs 0 - 2 JEFfb

GEVgs 0 - 1 SGLUfb

RF gs 0 - 2 JSSfb

JDFCgs 1 - 2 SELfb

BUCgs 2 - 0 SUWfb

LULgs 1 - 0 SANfb

TEGgs 1 - 4 VIFfb

LİNgs 2 - 0 LBOIfb

BRATgs 1 - 1 MFKfb

VIF2gs 2 - 1 TUILfb

ASKgs 0 - 1 NFKfb

CFMgs 2 - 2 CSLfb

DCAgs 2 - 0 LEONfb

CDGgs 0 - 1 PFCfb

UNAMgs 1 - 1 FCJfb

CSAgs 0 - 0 RİVfb

CSSLgs 0 - 0 CLGfb

LW gs 0 - 0 KSCfb

CCgs 0 - 0 GRAfb

ALUgs 0 - 0 MANfb

UCVgs 0 - 0 FBCMfb

CALgs 0 - 0 EMDBfb

DACgs 6 - 0 SKFfb

Tarih Seçin
  • Tüm Tarihler

  • Yükleniyor...

Ligleri Listele
  • Tüm Ligler

  • Yükleniyor...

MBS
  • Tüm MBS

  • MBS 1

  • MBS 2

  • MBS 3

  • MBS 4

Yükleniyor...

Kamu Postası'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Kamu Postası'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.